+420 603 512 165       recepce@tcmclinic.cz

Kdo o vás bude pečovat
v TCM CLINIC

Poznejte náš tým profesionálních terapeutů.
Objednat se na kliniku
obrázek

Tereza Stryková

Jako terapeut zjišťuji, jak důležité je vědět o klientovi vše. Od jeho soukromého života, vztahu s rodinou, partnerem, dětmi, jak se mu daří v zaměstnání, jaké měl dětství, jak se chová v určitých situacích až po jeho duševní a zdravotní stav. Je důležité rozklíčovat jakoukoli souvislost. Neboť ta nejdůležitější poučka je, že všechno se vším souvisí. S klienty si takto tvoříme určité pouto.
Několik let jsem pracovala jako sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Zde jsem si postupem času uvědomila, jak důležité je vědět, proč která nemoc vznikla a dá-li se tomu předejít.

Svou kariéru terapeuta jsem odstartovala studiem tradiční čínské medicíny v letech 2016-2021 pod vedením MUDr. Luckého. S každým dalším odstudovaným rokem náročného studia fytoterapie, akupunktury, dietetiky, Tuiny a Qi Gongu jsem dostávala více odpovědí, proč se co děje. Z jakého důvodu a v jaké souvislosti. A čím dál víc mě udivuje, jak obrovský vliv má psychosomatika.


Ordinační doba

Standardní ordinační doba:
Uterý: 13:30 - 18:00

Vzdělání v TCM

 • Tereza pracovala jako sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. 
 • 2016 - 2020 TCM Institut Praha - Tradiční čínská medicína – Studium pěti dovedností,
  ukončené vzdělání v oblasti tématických celků- teorie a obrazy TCM, fytoterapie,
  akupunktura, Tui Na masáže, čínská dietetika, diagnostika jazyka, pulzní diagnostika,
  cvičení Qi Gong, baňkování, vyšetřovací postupy, klinika v TCM
 • Postgraduální vzdělávání v rámci TCM Institut Praha:
  • 2023 MUDr. Lucký, Mezinárodní klasifikace nemocí dle WHO - Tradiční čínská
   medicína.
  • 2022 MUDr. Lucký, Emoční, osobnostní a sociální problémy- mimořádné dráhy.
  • 2022 MUDr. Lucký, Gu Zheng, Gui Zheng, San Shi.
  • 2021 MUDr. Lucký, Omlazovací techniky obličeje
 • Postgraduální vzdělávání mimo rámec TCM Institut Praha:
  • 2023 MUDr. Michal Strnad, Centrum tradiční čínské medicíny Hradec Králové
 • Ušní akupunktura I. a II.
  • 2018 MUDr. Dagmar Komárková, Klinika Inspirita Praha- Cesta k harmonii dle 5 elementů.

Praxe

 • Nyní vedu soukromou terapeutickou praxi v Děčíně a působím též na TCM CLINIC v Praze.
Objednat se Zpět na přehled