+420 603 512 165       recepce@tcmclinic.cz

Kdo o vás bude pečovat
v TCM CLINIC

Poznejte náš tým profesionálních terapeutů.
Objednat se na kliniku
obrázek

RNDr. Mária Nguyen

Čím Vás TCM oslovila?
Určitě svojí komplexností a zároveň individuálním přístupem. TCM se dívá na člověka a jeho osobnost jako na celek. Nabízí klientovi individuální a ucelený způsob řešení jeho obtíží na úrovni těla i ducha. Terapeut TCM pomůže klientovi najít příčinu i řešení jeho potíží, někdy ho i provede těžším životním obdobím a nezřídka je jedinou osobou, která ho opravdu vyslechne a má zájem ho pochopit. Souhra všech metod - diagnostika, fytoterapie, akupunktura, dietetika, masáže, cvičení qigong, kterými tradiční čínská medicína disponuje a jejích využití na míru klienta mě fascinuje. Mám velkou radost z každého i malého úspěchu.

S jakými obtížemi Vás lidi nejčastěji vyhledávají?
Lidé přicházejí s různými obtížemi - akutními i chronickými. Od běžných až po závažnější stavy. Jsou to onemocnění dýchacího, trávicího traktu, močové a gynekologické obtíže, kožní projevy a alergie, bolesti hlavy, bolesti pohybového aparátu, zad a končetin atd. V posledních letech výrazněji přibývá problémů s neplodností, ale i stavy úzkosti, deprese a zhoršený spánek. Někdy jsou to lidé, kteří buď volí alternatívní způsob řešení svých obtíží, nebo jsou zklamáni a někdy i odmítají západní způsoby léčby. Ovšem nutno říct, že pro nás je spolupráce s klasickou západní medicínou velmi důležitá a potřebná.

Můžete se s námi podělit o nějaký tip z TCM, který můžeme snadno začlenit do našeho každodenního života?
Každodenní snaha o harmonii, vyváženost, rovnováhu v životě. Všechny zdravotní obtíže jsou následkem narušení křehké rovnováhy a harmonie našeho organismu, našeho žití. Je to harmonie v osobním životě, ve vztazích, v emocích a myšlenkách, v jídle, v pohybu a odpočinku, samozřejmě i v práci. Často pouhé uvědomění si příčin našich obtíží, určení priorit, změna pohledu, postoje a myšlenek v životě, změna životosprávy vedou k nalezení cesty k mnohem větší pohodě, k uzdravení či zkvalitnění svého života. Ne vždy se nám to jeví jako jednouchá cesta, ne každý den se to daří, jak bychom potřebovali, ale měli bychom se o to pokaždé dostatečně snažit. Každý den se můžeme pochválit a poděkovat za cokoliv dobré v nás nebo na naší cestě.


Ordinační doba

Standardní ordinační doba:
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00

Vzdělání v TCM

Studovala jsem v Polsku a ukončila Varšavskou univerzitu, Přírodovědnou fakultu - studijní obor Biologie. Později jsem na Univerzitě Komenského v Bratislavě získala titul "doktor přírodovědy" ve studijním oboru všeobecná biologie. Pracovala jsem na Slovensku v hygienické službě, zpočátku jako parazitolog a později v oboru epidemiologie a dezinfekce. Už v 90. letech jsem se zajímala o alternativní nahlížení na způsob života, přírodní způsoby léčby zdravotních obtíží, zdravější stravovaní a Feng Shui. To nakonec vedlo v letech 2009-2012 ke studiu na Škole tradiční čínské medicíny - Studium pěti dovedností na TCM INSTITUT v Praze. V roce 2013 jsem absolvovala odbornou stáž v Číně, v několika nemocnicích v Nanjingu se zaměřením na klinickou praxi a akupunkturu dle tradiční čínské medicíny. V následujících letech jsem pokračovala v postgraduálním studiu na TCM INSTITUT a absolvovala jsem celou řadu různých specializovaných kurzů a seminářů z oblasti tradiční čínské medicíny. Chci říct, že i dnes nevynechám žádnou příležitost k neustálému vzdělávání se v našem oboru, co považuji za velmi důležité. 

Praxe

Pracuji na klinice TCM CLINIC v Praze.

Objednat se Zpět na přehled