+420 603 512 165       recepce@tcmclinic.cz

Kdo o vás bude pečovat
v TCM CLINIC

Poznejte náš tým profesionálních terapeutů.
Objednat se na kliniku
obrázek

Marian Koša

Kdy jste se poprvé setkal s tradiční čínskou medicínou a jaké to bylo setkání?
Úplně poprvé jsem se s tradiční čínskou medicínou potkal na vojenské ošetřovně, kam jsem nastoupil po škole. Jeden z tamních lékařů velmi často používal akupunkturu jako doplnění k rehabilitačním úkonům.  Po odchodu z Armády ČR jsem v časopise Regenerace objevil inzerát zvoucí ke studiu Tradiční čínské medicíny. Když jsem si jej přečetl, věděl jsem přesně, že to je to, čemu se chci dále věnovat. Nabídka studia se objevila v okamžiku, kdy jsem přemýšlel, jak se profesně posouvat dál. Tou dobou jsem měl jen střední zdravotnické vzdělání a upřímně jsem si neuměl představit, že celý život strávím např. směnným provozem v nemocnici. 

Co Vám tradiční čínská medicína přinesla do života? Co Vám vzala?
Začnu tím, co mi vzala. Vzala mi tvrdý, striktně racionální pohled na svět. A naopak mi hodně otevřela oči směrem ke vnímání okolností a souvislostí nejen potíží pacienta, ale života jako takového. A činí to nikoliv vědeckým, rozumovým způsobem jako moderní medicína. A to není nic proti moderní medicíně, její systém je také skvělý a platný, jen má svá omezení. Mě filosofie čínské medicíny oslovila více. Hledání tímto směrem u mě ostatně začalo už na střední škole, kdy jsem si dohledával informace mimo západní medicínu a tíhnul k východním směrům.

Čím si Vás získala právě tuina, kterou i vyučujete v rámci TCM INSTITUT?
Studium Tuiny mi nabídl doktor Lucký, neboť v té době se jí u nás téměř nikdo nevěnoval. A pak už si mě získaly samotné techniky tuiny. Stačilo vidět, jak se dělají a co umí. Jak tuina zapadá do celkové filosofie tradiční čínské medicíny a bylo rozhodnuto, že to je umění, které mě oslovuje. A třeba se dočkám i toho, že nás „tuinařů“ bude jednou v České republice víc. Ale nechci svou praxi stavět jen na tuině. Myslím, že je dobře, když má terapeut k dispozici více nástrojů, aby mohl pacientovi co nejlépe pomoci.

Které její metody nejčastěji používáte v praxi?
Samotnou tuinu nepoužívám tak často, jak bych si přál. Ale člověk musí vždy zvážit celkový stav pacienta a jeho možnosti. A leckdy vychází snazší (pro klienta) provést akupunkturu jednou týdně, než se každý den či obden potkávat na tuina masáže. Ale jsou situace, kdy je tuina nezastupitelná. Skvělá je například jako doplňková metoda k baňkám, jako metoda nastupující po ošetření akupunkturou. O tuině se často hovoří jen v souvislosti s masážemi, ale on to je ucelený rehabilitační systém. Spadají sem i cvičení, protahování, manipulace, masážní techniky. Nezastupitelná je právě v práci s měkkými tkáněmi, jako je kůže, svalovina, podkoží, kloubní pouzdra a šlachy.

Co Vám přináší učení?
Přináší mi vnitřní radost, že mohu lidem předat své znalosti a zkušenosti. Naučit je tomu, co mě baví a co používám ve své praxi. Má výuka je zejména o praxi. A to je na tom skvělé, že teorii ihned doplníme praxí, kterou si mohou studenti osahat a sami hned vyzkoušet. To mě naplňuje radostí.

Máte klasické zdravotnické vzdělání. Jak vnímali Vaši blízcí odklon od moderní medicíny?
Musím říci, že na rozdíl od mnohých kolegů – lékařů, to mé okolí přijalo tolerantně a podpořilo mě v tom, že se tomu chci věnovat. Dnes už se na mě i s důvěrou obracejí a řeší se mnou své zdravotní potíže. 

Které z myšlenek či metod tradiční čínské medicíny aplikujete ve svém vlastním životě?
Využívám myšlenky filosofického základu tradiční čínské medicíny. Jako je respektování změny ročních období, denní doby – tedy využití „orgánových“ hodin člověka ku prospěchu činnosti těla. Přizpůsobení životního rytmu těmto přirozeným zákonitostem člověk respektuje své tělo a může mu i mnohým pomoci v případě narušení rovnováhy. Dobrým příkladem je respektování přirozeného rytmu stravování, jak z pohledu denní doby, tak ročního období. A člověk jen díky tomu může napravit potíže, aniž by bylo třeba se uchylovat k další léčbě. Anebo se řídit čínským tvrzením, že „qi se musí hýbat“ a do svého života zařadit pravidelný pohyb. Ne však pracovní, ten je hlavně o stresu, ale další pohyb, ideálně na čerstvém vzduchu, který člověku navrátí vnitřní klid.

Pracoval jste na zahraničních misích OSN. Jak na ně vzpomínáte? Čím Vás obohatily?
Pracoval jsem jako vojenský zdravotník a působil jsem v misích UNPROFOR (poznámka – mírová mise v letech 1992-1995 v zemích bývalé Jugoslávie). Osobně jsem byl blízko Plitvických jezer. I přesto, že jsem pobýval nedaleko nedotčené panenské přírody a neúčastnil se přímo bojů, intenzivně jsem si uvědomoval křehkost lidského života. Za tuto zkušenost jsem vděčný, musel jsem si klást otázky o smyslu života mnohem dříve, než bych k tomu asi došel bez misí. A také to člověka naučilo větší životní pokoře.

Působíte také ve speciálním rehabilitačním zařízení pro tělesně postižené. Jak jim může tradiční čínská medicína pomoci? Jak se liší práce s těmito pacienty oproti těm, kteří standardně přicházejí do Vaší ordinace?
Škála pacientů je zde velmi široká. Jsou to nejen fyzické handicapy, ale i mentální. Tradiční čínská medicína je velmi přínosná v otázce rehabilitace. Nejen akupunktura, ale právě i tuina dokáže krásně řešit nedokrvování končetin nebo spazmatické stavy. Anebo bylinné preparáty dokáží mnohdy zavčasu vyřešit zdravotní potíže dříve, než by musela nastoupit antibiotika. Například vozíčkáři jsou velmi náchylní k prochladnutí, což často vede k infektům močových cest. A v mnohých případech dopomůžeme při řešení chronických zánětů. Pacienti jsou ale jinak podobní těm, kteří přicházejí do standardní ordinace. Jsou pacienti, kteří na svém zdravotním stavu intenzivně pracují a snaží se co nejvíce žít normální život. A pak jsou pacienti, kteří trochu rezignovali, a práce s nimi je obtížnější. Nejsou třeba ochotni dodržovat režim rehabilitací. Až se zdá, že jim jejich „bezmoc“ vyhovuje.

Víme o Vás, že jste velký showman, kde se to ve Vás bere? 
Vážná tvář. Se smíchem: „ Já se tatínka nikdy neptal!“  Je to má součást. Neumím být stále vážný. Tato poloha mi je prostě bližší. Jsem si jist, že v životě je místa hlavně pro radost skutečně dost (učme se od dětí, jejich bezbřehou schopnost radosti…). Čímž nevylučuji i důležitost odhadnout situaci vážnější… Hledat tu správnou rovnováhu - jako YIN a YANG…


Ordinační doba

Standardní ordinační doba:
Pondělí: 8:30 - 13:00


Vzdělání v TCM

  • Marian vystudoval zdravotní školu v Žilině.
  • Pracoval jako střední zdravotnický pracovník v armádě ČR, zahraniční mise OSN, SZP při Domově důchodců Dobrá Voda u ČB.
  • Studoval sinobiologii - TCM Akupunktura a Fytoterapie.
  • V roce 2001 absolvovoval masérský kurz TUINA na TCM univerzitě v NANJINGU a v roce 2005 na TCM univerzitě v Chengdu.
  • Působí jako terapeut na TCM CLINIC v Praze, specializace na masáže a akupunkturu, se zřetelem na pohybový aparát.

Praxe

Marian se věnuje jak své soukromé praxi, tak praxi na TCM CLINIC a zároveň ordinuje ve specializovaném RHB zařízení pro postižené - REHAFIT o.p.s. 

Objednat se Zpět na přehled